Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 02.12.2015
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)

 

Silkeborg Pilgrimsfællesskab ønsker alle en god sommer.

Pilgrimsfællesskabet har ingen arrangementer i juli-august.

- 2016 andet halvår - 
 
 
  
Tirsdag d. 11. oktober kl. 19:00
Silkeborg Pilgrimsfællesskabs halvårlige planlægningsmøde.
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10 E, Silkeborg.
 
Lørdag d. 5. november kl. 13:00 - ca. 17:30
Pilgrimsvandring
Tema: Rum og mellemrum.
Indledning i Vor Frue Kirke, Hostrupsgade 16, Silkeborg.
Turen går via Odden, Lysbroskoven, Ørnsø til afslutning i Mariehøj Kirke, Solhøjsvej, Silkeborg.
Undervejs serveres en kop varm suppe à kr. 20,00.
Arr. i samarbejde med Vor Frue Kirke, Mariehøj Kirke, Gødvad sogn, Alderslyst Kirke, Balle-Hvinningdal sogn, Baptistkirken.
 
Onsdag d. 30. november kl. 19:00 - ca. 21:00
Aftenvandring og fordybelse.
Tema: Advent.
Indledning og afslutning i Vor Frue Kirke, Hostrupsgade 16, Silkeborg.
Arr. i samarbejde med Vor Frue Kirke.
 
 
 
 
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: