Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 10.01.2017
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)
 
Læs Pilgrimspræst Elisabeth Lidells artikel 'Kristendom for alle sanser' -
En Silkeborg-historie (pdf-fil)
 
 
- 2017 andet halvår -
 
 
 
Onsdag d. 29. november kl. 19:00 - ca. 21:00
Aftenvandring og fordybelse
Tema: "ADVENT" - syv læsninger.
Mødested ved Silkeborg Kirke, Torvet.
 
 - 2018 første halvår -
 
 
Onsdag d. 24. januar kl. 19:00
 
"Det kristne fællesskab på Iona - praksis, liturgi og socialt ansvar"
 
Foredrag v. Steen Rasmussen, pensioneret underviser og formand for Viborg Pilgrimscentrum.
 
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10E, Silkeborg.
 
 Steen fortæller: Efter to ugelange ophold på   klosteret på øen Iona i Skotland havde jeg   oplevet dybe samtaler, en humoristisk hverdag,   alvoren i et kristent, socialt engagement - og   stærke følelser forbundet med at danse ud af   kirken efter gudstjeneste! Dertil mødet med   mange nye mennesker fra hele verden; mødet   med et vidunderligt personale båret af livsbekræftende overskud - og endelig fællesskabets stærke og brændende engagement for fred og retfærdighed i verden.
Foredraget, som suppleres med billeder fra Iona, vil kredse om det økumeniske klosterfællesskabs
- forskellige grader af medlemsskab, fællesskabets 'regel', mål og handlinger
- liturgi, som dagligt anvendes og bl. a. kommer til udtryk i tesen: Hvor liturgien er blevet kedelig og stiv, er den synd mod Helligånden.
- sociale ansvar, som gennemsyrer alt arbejdet, og ofte viser sig i overraskende aktiviteter.
Og jeg (foredragsholderen) er en ganske almindelig folkekirke-kristen med en stor nysgerrighed, hang til pilgrimsvandring, og som gerne indgår i dialog om Iona-fællesskabet efter foredraget.
 
Kaffe/the kr. 10,-.
 
 
Søndag d. 25. februar kl. 19:00
 
Taizé-inspireret gudstjeneste.
 
Sted: Baptistkirken, Ewaldsvej 27, Silkeborg.
 
 
Onsdag d. 14. marts kl. 19:00
 
Pilgrimsfællesskabets halvårsplanlægning
 
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10E, Silkeborg.
 
Enhver, som ønsker at give sit besyv med i evalueringen af tidligere aktiviteter eller i planlægningen af næste halvårs aktiviteter, er velkommen. Dagsorden fås ved henvendelse til Pilgrimsfællesskabets tovholder (se fanen ' Kontakt')
 
 
Lørdag d. 21. april kl. 13:00 - ca. 18:00
 
Pilgrimsvandring og gudstjeneste med inspiration fra Iona
 
Mødested: Silkeborg Kirke, Torvet, Silkeborg.
 
Under vandringen, som bliver ca. 10 km., er indlagt en række stop for reflektion over kristenlivet inspireret af det økumeniske, kristne fællesskab på Iona i Skotland. En del af vandringen foregår i stilhed.
 
Vandringen slutter med en gudstjeneste kl. 17:00 - ca. 18:00 i Silkeborg Kirke.
Gudstjenesten henter inspiration fra Iona og bliver med indlagte perioder med meditativ musik.
 
Vandringeleder: Steen Rasmussen, pensioneret underviser og formand for Viborg Pilgrimscentrum.
 
 
Lørdag d. 5. maj kl. 10:00 - ca. 16:30
 
Pilgrimsvandring
 
Vandringsleder: Pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
 
Indledning i Virklund Kirke, Vesterlundvej 34B, Virklund, Silkeborg.
Afslutning i Virklund Kirkes sognelokaler, hvor der serveres en portion suppe samt en kop paffe/the.
 
Medbring frokostmadpakke og drikkelse til turen.
Deltagerpris: kr. 50,-.
 
 
 
 
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: