Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 10.01.2017
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)
 
Læs Pilgrimspræst Elisabeth Lidells artikel 'Kristendom for alle sanser' -
En Silkeborg-historie (pdf-fil)
 
 
- 2017 andet halvår -
 
 
 
8. - 9. - 10. august Den Danske Klosterrutes jubilæumsvandring gennem Silkeborg-området:
Hent flyer for alle tre dage her (pdf-filer):
 
 
Tirsdag d. 8. august kl. 9:00 - ca. 21:00 Pilgrimsvandring (i alt ca. 24 km.) i fire etaper så pilgrimme kan stå af og på og nogle kan gå hele vejen.
 
   Første etape:
Kl. 9:00 Ry Kirke. Morgenandagt og fortælling om kirken i Ry v. præst Dorthe Gudmund Larsen.
Kl. 9:30 vandring fra Ry Kirke (ca. 7 km.) Ankomst til Himmelbjerget ca. kl. 11:30.
Pause/frokost.
 
   Anden etape:
Kl. 12:30 vandring fra Himmelbjerget til Slåensø (ca. 6 km.)
eller Kl. 12:45 afgang med båd. Ankomst til Slåensø kl. 13:15. Pris kr. 60,-.
Pause ved Slåensø.
 
   Tredje etape:
Kl. 15:00 vandring fra Slåensø til Virklund (ca. 5 km.)
Der er mulighed for fælles indkøb af mad evt. sandwich i Virklund.
 
   Fjerde etape:
17:30 andagt og rundvisning i Virklund Kirke v. præst Jacob Bech Joensen.
Kl. 18:30 vandring fra Virklund til Mariehøj Kirke, Silkeborg (ca. 5,5 km.)
Kl. 20:30 afslutning m. kaffe og the i Mariehøj sognehus.
 
Medbring mad og drikke.
 
Kontaktperson: Lissy Jensen - 2043 0646 - Lissy63(at)me.com.
 
Onsdag d. 9. august kl. 18:30 - ca. 21:30
Økumenisk aften-kirkevandring:
 
Kl. 18:30 - 18:45 Mariehøj Kirke - oplæg v. præst Marlene Schmidt.
Kl. 18:55 - 19:15 Baptistkirken.
Kl. 19:30 - 19:45 Vor Frue Kirke (den katolske kirke)
Kl. 20:00 - 21:00 Silkeborg Kirke - andagt dedikeret til Klosterruten.
Kl. 21:00 - 21:30 afslutning m. kaffe/the i krypten.
 
Kontaktperson: Ulla Sisseck - 8681 7424 - ullasisseck(at)hotmail.com.
  
Torsdag d. 10. august kl. 9:30 - ca. 16:00 Pilgrimsvandring
Alderslyst Kirke - Svostrup - Tvilum Klosterkirke (ca. 14 km.)
 
KL. 9:30 Alderslyst Kirke. Morgensang og refleksion v. præst Marianne H. Andreassen.
Stille vandring på Trækstien langs Gudenåen til Svostrup Kirke (ca. 11 km.)
Kl. 14:00 Svostrup Kirke. Andagt v. præst Kirsten Vase.
Kl. ca. 14:30 Vandring fra Svostrup til Tvilum (ca. 3 km.)
Kl. 15:30 Tvilum Klosterkirke. Andagt og fortælling om kirken v. præst Gerda Jessen.
Kl. 16:00 Afslutning.
 
Medbring mad og drikke til hele dagen. Gode travesko.
 
Hjemtransport: Vi kører til Silkeborg i minibus - pris mellem 56 og 90 kr. - tilmelding til kontaktpersonen (se nedenfor), hvis man ønsker hjemtransport. Alternativ: Hjemtransport i private biler efter egen aftale. NB! Ingen offentlig transport fra Tvilum.
 
Kontaktperson: Inger Margrethe Bonnevie - 61466970 - bonnevie(at)fiberpost.dk.
 
Den Danske Klosterrutes hjemmeside: www.klosterruten.dk
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
Onsdag d. 23. august kl. 19:00 - ca. 21:00
Aftenvandring og fordybelse i Hårup Sande.
Tema "TRÆET".
Mødested: P-plads ved Ringvejen/Linåvej.
 
Lørdag d. 23. september kl. 10:00 - ca. 16:30
Pilgrimsvandring
rundt om Bøllingsø med pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Tema: "DU ER GUD, DER SER" - med inspiration fra Tyske Kirkedage.
Mødested: Engesvang Kirke, Karupvej 2, 7442 Engesvang.
Efter endt vandring serveres en kop kaffe/the i Engesvang Kirkes sognelokaler, hvor der bliver mulighed for at dele dagens indtryk med hinanden.
Pris for turen kr. 50,-.
Medbring mad, drikke og godt fordtøj.
 
Onsdag d. 11. oktober kl. 19:00
Silkeborg Pilgrimsfællesskabs halvårlige planlægningsmøde.
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet.
Enhver, der vl give sit besyv med, er velkommen.
 
Søndag d. 29. oktober kl. 13:00 - ca. 17:00
Pilgrimsvandring
Tema: "TRO OM IGEN"
En kirkevandring i reformationsjubiæets tegn.
Mødested: Silkeborg Kirke. Derfra til Vor Frue Kirke, videre til Mariehøj Kirke, Baptistkirken og Lunden. Afslutning med let servering (à kr. 10,-) i Vor Frue Kirkes menighedslokaler.
 
Onsdag d. 15. november kl. 19:00
Hildegard von Bingen
En meditativ musikgudstjeneste i Them Kirke.
Sange og tekstoplæsning samt fællessalmer.
Solist Märta Nilsson (svensk sopran).
Arr, Them Kirke og Silkrborg Pilgrimsfællesskab.
 
Onsdag d. 29. november kl. 19:00 - ca. 21:00
Aftenvandring og fordybelse
Tema: "ADVENT" - syv læsninger.
Mødested ved Silkeborg Kirke, Torvet.
 
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: