Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Slideshow: Aftenvandring ved Hundsø, Bryrup, juni 2019
 - 2020 første halvår -
 
For de arrangementer, der er markeret med en asterix * udsender Pilgrimsfællesskabet særskilt flyer med nødvendige oplysninger i god tid inden datoen
 
 
Coronasmitten spænder ben for mange mennesker - også for pilgrimme. Det ville være dejligt at vandre sammen i dette tidlige forår. Men vi må erkende vor sårbarhed og beskytte hinanden - på afstand, og i øvrigt følge myndighedernes anvisninger.

Så indtil videre må vi aflyse/udskyde vore planlagte arrangementer, både de inden- og de udendørs, indtil der igen bliver givet grønt lys for samvær.

Du kan holde dig orienteret via vor hjemmeside, ligesom alle på vores mai-liste vil få besked, når vi starter op igen.
 
Torsdag d. 26. marts kl. 19:00
Taizé-inspireret andagt   AFLYST
i Silkeborg Kirke
(Stille musik i kirken fra kl. 18:30)
Liturg Anette Kortegaard,
musik ved organist Karin Viller Hansen.
Arr. Silkeborg Kirke - 8682 0879
 
Tirsdag d. 31. marts kl. 19:00 AFLYST
Økumenisk Lectio Divina *
- fælles bibelmeditation.
i Baptistkirken, Ewaldsvej 27.
Leder: Præst fra Katolsk Kirke.
Arr. Økumenisk gruppe - kontakt Søren P. Grarup - 2960 7818

Onsdag d. 15. april kl. 19:00 *      AFLYST
Pilgrimsfællesskabets halvårsmøde.
Vor Frue Kirkes menighedslokaler,
Vestergade 32..
Arr. Silkeborg Pilgrimsfællesskab - 2960 7818
 
Tirsdag d. 28. april kl. 19:30    AFLYST
Økumenisk Lectio Divina *
- fælles bibelmeditation.
i Vor Frue Kirkes menighedslokaler, Vestergade 32.
Leder: Liselotte Hornemann Kragh (Folkekirken)
Arr. Økumenisk gruppe - kontakt Søren P. Grarup - 2960 7818
 
Torsdag d. 30. april kl. 19:00  (Hold øje med udmelding fra Silkeborg Kirke)
Taizé-inspireret andagt
i Silkeborg Kirke
(Stille musik i kirken fra kl. 18:30)
Liturg Anette Kortegaard,
musik ved organist Karin Viller Hansen.
Arr. Silkeborg Kirke - 8682 0879

Lørdag d. 2. maj. kl. 15:00 - ca. 17:00 *   AFLYST
Forårsvandring ved Almind Sø med temaet:
”Vær glade i håbet, udholdende i trængslen
og vedholdende i bønnen.” (Rom. 12,12)
Vandringsleder: Susanne Hytting.
Mødested ved P-plads til Vestre Søbad.
Arr.: Susanne Hytting - 2361 6653

Søndag d. 17. maj. kl. 13:30 *
"På vandring med Elias."
Vandringsledere: Anne Grete og Per Rasmussen.
7-8 km. Start og slut i Indelukket.
Arr. Per og Anne Grete Rasmussen- 4010 4717

Søndag d. 7. juni kl. 10:00 - 16:00 *
Sommervandring i Gjern Bakker
med Elisabeth Lidell.
Tema: Treenigheden - Fader, Søn og Helligånd.
Kort gudstjeneste i Gjern Kirke,
derefter ca. 9 km. vandring i kuperet terræn.
Medbring frokostmadpakke og drikkelse.
Arr. Gjern sogn - 8687 9772

Onsdag d. 24. juni kl. 19:00 *
Vespervandring ved midsommer.
Liturgisk vandring med inspiration fra tidebønstraditionen.
Vandringsleder Søren P. Grarup.
2-3 km.
Start og slut: Vendeplads på Kalgårdsvej, Odden.
Arr. Søren P. Grarup 2960 7818

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: 
 
PILGRIM
 
Ordet PILGRIM
kommer af det latinske 'peregrinus', som egentlig betyder 'en, der går over marken' - altså en fremmed på gennemrejse. I Romerriget blev ordet brugt om ikke-romerske statsborgere, men kom efterhånden til at betgyde en, der rejste mod et religiøst mål såvel fysisk som åndeligt.
 
Pilgrimshilsen
Pilgrimme i dag har taget Frans af Asissis (1182-1226) hilsen 'Pax et Bonum' til sig som pilgrimshilsen - på dansk: 'Fred og alt godt!"
 
Pilgrimsbønnen
Birgitta af Vadstena eller Den Hellige Birgitta (1303-1373) formulerede en bøn, som er blevet alle pilgrimmes bøn: 'Herre, vis mig din vej, og giv mig mod til at gå den.'
Birgittas bøn bedes ofte på pilgrimsvandringer, når man bryder op fra rast og begiver sig på vej.
 
 
 
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ingen oplysninger om dig