Ordet pilgrim kommer af "peregrinus", der betyder "en, der går over markerne", altså en, der er fremmed.
Når fart, grådighed og tomhed truer både klodens og menneskers liv, er det tid at bryde op og søge nye veje. Pilgrimmens langsomhed og stilhed kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn.

 

Pilgrimmens syv nøgleord: 
Langsomhed - stilhed - frihed - enkelhed - bekymringsløshed - fællesskab - tro.
 
Frans af Assisis hilsen "fred og alt godt" (Pax et bonum) er blevet kristne pilgrimmes traditionelle hilsen.
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30- apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
Pilgrimsvandring d. 30. apr. 2016. Bøllingsø
 
 Pilgrims-KALENDER, Silkeborg
 
Opdateret 27.06.2018
Her på siden annonceres Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer samt økumeniske, pilgrimsrelaterede arrangementer af interesse for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
(Information om andre lokale og regionale arrangementer kan søges i dags-/ugepressen, i kirkeblade eller på arrangørernes egne hjemmesider.)
 
  
 - 2018 andet halvår -
 
Onsdag d. 29. august kl. 19:00 - 21:00
Aftenvandring med Kristuskransen.
Mødested: Silkeborg Kirke, Torvet, Silkeborg.
Introduktion til Kristuskransen - derefter pilgrimsvandring (ca. 4 km.) med fokus på de enkelte perlers tema.
Afslutning i Silkeborg Kirkes krypt med kaffe og te.
Ledere: Ingrid Mejer Jensen (2144 1268) og Inger Margrethe Bonnevig (6146 6970).
 
 
Onsdag d. 12. september kl. 19:30
Pilgrimsaften - "Hvor går vejen?"
Samtaleaften om fremtidens muligheder for Silkeborg Pilgrimsfællesskab.
Samtaleoplæg udsendes ca. en måned før.
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler, Torvet 10E, Silkeborg.
 
 
Lørdag d. 29. september
kl. 10:00 - ca. 16:00
Pilgrimsvandring.
Vandringsleder: Pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
Start og slut: Silkeborg Kirke, Torvet, Silkeborg.
Efter vandringen serveres en kop kaffe/te i sognelokalerne, og der bliver mulighed for at dele dagens oplevelser.
Medbring mad og drikke til vandringen.
Deltagerpris: kr. 50,00.
 
 
 
 Onsdag d. 10. Oktober kl. 19:00
Silkeborg Pilgrimsfællesskabs halvårlige planlægningsmøde, hvor tanker og idéer fra samtalemødet d. 12. september skal implementeres.
Sted: Silkeborg Kirkes sognelokaler.
 
 
Søndag d. 28. oktober kl. 13:00 - ca. 17:00
Økumenisk pilgrimsvandring i KK44.
Tema: "Ind i det ukendte."
Start og slut: Alderslyst Kirke. Tulipanven, Silkeborg.
Arr.: Silkeborg Pilgrimsfællesskab, Baptistkirken, Vor Frue Kirke, sognekirkerne i Alderslyst, balle og Silkeborg.
 

Velkommen til Silkeborg Pilgrimsfællesskab

- et tværkirkeligt, kristent fællesskab.
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab blev dannet i juni 2012. Det er et åbent fællesskab af mennesker, som ønsker at dele glæden ved den stille pilgrims-spiritualitet med hinanden og andre.
Vort grundlag er den kristne tro, og vi ser os selv som en del af kirkelivet i Silkeborg. 
Vi kommer fra hver vore kirkelige relationer og traditioner (folkekirker, katolsk kirke og frikirker) og byder enhver velkommen i vort fællesskab. Alle kan deltage i arrangementerne uden særlige forudsætninger.
Se iøvrigt "Om os".
 
Silkeborg Pilgrimsfællesskab er ikke en forening. Deltagelse i arrangementerne er almideligvis gratis. Hvis der er udgifter (servering, tryksager el. a.) angives et passende gavebeløb i invitationen.
 
Initiativgruppen:
Når et nyt program skal planlægges, er alle, der vil give en hånd med, velkommen. Tid og sted for initiativgruppens møder annonceres her på hjemmesiden.  
 
Mail-liste:
Ønsker du at modtage information om Silkeborg Pilgrimsfællesskabs arrangementer pr. e-mail, er du velkommen til at tilmelde dig mail-listen ved at sende en e-mail til pilgrimsfællesskabets kontaktadresse: 
 
 
Denne hjemmeside bruger ikke cookies og indsamler ingen oplysninger om dig